COPD

Fysiotherapie kan hierbij helpen

COPD is een chronische aandoening van de luchtwegen en de longen waardoor ademhalen wordt bemoeilijkt. Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Chronische bronchitis is een ontsteking van het slijmvlies door langdurige blootstelling aan bepaalde prikkelende
stoffen. Bij emfyseem is sprake van verlies van rek uit de longen en verlies van longweefsel. Klachten zijn: hoesten, opgeven van slijm, piepen en brommen tijdens ademhaling en u bent snel kortademig en moe.
COPD ontstaat in 80% van de gevallen na jarenlang roken. Bij 15% van de mensen met COPD speelt langdurige blootstelling aan kleine stofdeeltjes tijdens het werk een rol.

Fysiotherapeutische behandeling

Verbeteren van conditie

Behandeling van COPD leidt niet tot herstel van de normale longfunctie, maar heeft als doelen: het verbeteren van conditie, spierkrachttraining, ademhalingstraining, effectief hoesten en het leren omgaan met COPD.

Fysiotherapie bij COPD:

  • het verbeteren van de conditie, spierkrachtversterking,
  • verbeteren van de ademhaling,
  • effectief leren hoesten en leren omgaan met COPD