Fysiotherapie na Covid-19 Corona

Sinds dit jaar is er sprake van het Corona-virus in ons land. Mensen die Corona hebben gehad zijn vaak ernstig verzwakt en uit conditie. In onze praktijk werkt een gespecialiseerd longfysiotherapeut, die hiervoor over specifieke kennis en vaardigheden beschikt. Hierdoor kunnen mensen die Corona hebben gehad bij ons komen revalideren.
Is uw spierkracht en conditie verminderd, bent u kortademig of snel vermoeid, heeft u stijve gewrichten of zijn dagelijkse handelingen moeilijk uit te voeren? Dan bent u welkom in onze praktijk!