Revalidatie na operatie

Het kan zijn dat u geopereerd wordt, u krijgt bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie, of het kan zijn dat u door bepaalde omstandigheden uit conditie bent. U kunt hiervoor bij ons komen revalideren, wij hebben een uitstekend ingerichte oefenzaal en de expertise om u goed te begeleiden. Hiervoor
wordt nauw samengewerkt met diverse ziekenhuizen en neemt de praktijk deel in het netwerk orthopedie van het NWZ Alkmaar.