Fysiotherapie bij Multiple Sclerose

Optimaal begeleiden

Onze praktijk is betrokken geweest bij de oprichting van het MS-netwerk Alkmaar eo. Natuurlijk
nemen wij inmiddels ook deel in dit netwerk, waardoor wij regelmatig mensen met MS behandelen.
Doel van het netwerk is om de zorg voor mensen met MS in deze regio te optimaliseren. Hiervoor
hebben wij nauwe samenwerking met de MS-verpleegkundigen de revalidatie-arts van het NWZ
Alkmaar en andere zorgverleners zoals ergotherapeuten en logopedisten. Op deze manier proberen
wij mensen met MS optimaal te begeleiden.